Forskning job

Vil du gerne være med til at finde kuren imod SARS eller AIDS? Eller går du rundt og leder efter et forskningsjob. Så er du kommet til det rette sted, for Ofir.dk og forskningsjobbet.dk er gået sammen om at danne et overblik over de ledige forskningsjobs i hele landet. Måske er du nyuddannet eller har arbejdet i branchen i en årrække og søger efter nye udfordringer. Uanset hvad så kan forskningsjobbet.dk hjælpe dig med at finde frem til ledige forskningsjobs, der passer til dig og dine kvalifikationer. Der er stillinger på alle niveauer på forskningsjobbet.dk, og lige meget om du ønsker at arbejde i det private eller det offentlige, vil der være mulighed at finde lige det forskningsjob, der møder dine ønsker. Så kig dybt i din petriskål og se om du har brug for nye udfordringer.

Du ønskes held og lykke med din jobsøgning.

SE ALLE LEDIGE JOB HERSundhedskonsulent med tværfagligt arbejdsområde
Sundhed
Syd- og Sønderjylland
Funktionsbeskrivelse Du skal deltage i udviklende, sundhedsfremmende, koordinerende og forebyggende arbejde arbejde som en del af et team, som med udgangspunkt i sundhedsafdelingen skal arbejde målrettet sammen med arbejdsmarkedsafdelingen og træningsafdelingen om indsatser for sygedagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, samt for borgere med længerevarende sygdomme sammen med øvrige sundhedskonsulenter udvikle måder og metoder til at motivere og fastholde borgerne i deres livsstilsændringer. Kvalifikationer / kompetencer og erfaring Sundhedsfaglig uddannelse Gerne erfaring indenfor arbejdsmarkedsområdet God til at kommunikere Evner at tænke i helheder Kan arbejde både teambaseret og selvstændigt Gerne en coach uddannelse, eller tilsvarende
Seniorforsker - nøglemedarbejder til NIDO | danmark i Hospitalsenheden Vest
Staben, Herning
Midtjylland, Vestjylland
Vi søger pr. 1. marts 2017 en nøglemedarbejder til en stilling som seniorforsker i NIDO danmark, Staben, til at udvikle og understøtte forskning i Hospitalsenheden Vest. I NIDO danmark (NIDO) bliver du medarbejder i et ungt, tværfagligt og dynamisk afsnit, med spændende tværgående koordinerings- og udviklingsopgaver i en stor politisk ledet organisation med mange samarbejdspartnere. Som medarbejder i Staben i Hospitalsenheden Vest bliver du en del af en hospitalsadministration, som målrettet fokuserer på at bidrage til hospitalets kerneopgaver. NIDO bidrager med core-funktioner og netværk til at løse fremtidens helbredsmæssige udfordringer for de kommende generationer og sikre rammerne for udviklingen af id er, talenter og resultater, der kan
Epidemiologer til RKKP
DFS - Databasernes Fællessekretariat
Østjylland
Vil du være med til at danne et databaseret beslutningsgrundlag til kvalitetsforbedring i sundhedsvæsenet? Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) søger 2-3 afdelings- og/eller overlæger til varetagelse af klinisk epidemiologi i de kliniske kvalitetsdatabaser samt forskning i relation hertil.Den kliniske epidemiolog får reference til afdelingslederen i nyetableret Afdeling for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik i RKKP. Om RKKPRegionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) udgør infrastruktur for støttede landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser, Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG) og varetager bl.a. support af databaser i relation til epidemiologi, biostatistik, datamanagement, it-drift og udvikling samt
Center for Social Service søger to udviklingskonsulenter
Sekretariat og ledelse
Nordsjælland
Center for Social Service i Egedal Kommune søger to udviklingskonsulenter, der har visioner, erfaring og vilje til sammen med medarbejdere og ledelse at bringe centeret sikkert gennem de kommende års spændende udvikling. Den ene stilling er et barselsvikariat.Center for Social Service arbejder for og med børn, unge, familier og voksne i uds Centeret består af ca. 350 medarbejdere fordelt på både en myndighedsdel og en udførerdel, der har såvel ambulante tilbud som botilbud.Vores vision er at være et sammenhængende og tværgående center, hvor vi på tværs af myndighed og udfører og på tværs af børne- og voksenområdet tilbyder effektive, nyskabende, og solide tilbud til borgerne. Vi tænker i sammenhængende serviceforløb, er åbne for omverden og
Ph.d.-stipendium inden for samfunds- og humanvidenskabelig forskning i bynatur, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
Sociologisk Institut
Storkøbenhavn
Sociologisk Institut, Københavns Universitet, inviterer ansøgere til et ph.d.-stipendium inden for samfunds- og humanvidenskabelig forskning i bynatur. Projektets overordnede formål er at studere de samfundsmæssige processer, der fremmer eller forhindrer en demokratisk forankring af de civile værdier og praksisser, der kan præge omstillingen til grønnere, mere økologisk righoldige og mere socialt og miljømæssigt bæredygtige byer i fremtidens Danmark. Mere specifikt handler ph.d.-projektet om at undersøge det frivillige engagement og urban-økologiske medborgerskab, som opstår ifm. civilsamfundsdrevne og kommunalt initierede bynatur-projekter i mindre, mellemstore og større danske byer i disse år. Til det formål forventes projektet at bestå af
Videnskabelig assistent i epidemiologi og biostatistik (881514)
Health
Østjylland
Aarhus Universitet, Health, Institut for Klinisk Medicin, Klinisk Epidemiologisk Afdeling ønsker at besætte en stilling som videnskabelig assistent i epidemiologi og biostatistik. Arbejdsstedets adresse er Olof Palmes Allé 43-45, 8200 Aarhus N. Institut for Klinisk Medicin har - i et tæt samarbejde med hospitalerne - det overordnede ansvar for forskning og undervisning af medicinstuderende i hospitalsregi i Region Midtjylland. Hovedparten af forskningen foregår på Aarhus Universitetshospital, men med stigende aktivitet på regionshospitalerne. Klinisk Epidemiologisk Afdeling er en forskningsafdeling ved Aarhus Universitetshospital og hører ind under Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet. Vi er en ambitiøs afdeling, der ønsker at fastholde
Adjunkt/lektor til Center for Værnsfælles Operationer ved Forsvarsakademiet
Civile stillinger
Storkøbenhavn
Har du solid forsknings- og undervisningserfaring? Har du forståelse og interesse for sikkerhedspolitik og militære operationer? Har du mod på at undervise Danmarks fremtidige militære ledere samt forske indenfor feltet sikkerhedspolitik og militære operationer? Så skal du søge stillingen som adjunkt/lektor ved Institut for Militære Operationer (IMO)/Center for Værnsfælles Operationer (CVO). Om os IMO består af fire centre og ca. 55 dedikerede og dygtige medarbejdere. Udover CVO rummer instituttet således Center for Landmilitære Operationer (CLO), Center for Maritime Operationer og Teknologi (CMOT) samt Center for Luftoperationer (CAO). CVO´s uddannelsesportefølje er domineret af de værnsfælles dele af Master i Militære Studier (MMS) samt andre
Professorat (MSO) til kemisk arbejdsmiljø
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
Storkøbenhavn
Vil du være med til at styrke forskningen inden for stoffers og materialers karakterisering, målinger på arbejdspladser, vurdering af eksponering og arbejdsmiljørisici? Kan du videreudvikle den faglige profil og skabe et stærkt tværfagligt forskningsmiljø på området? Så har Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø et spændende professorat (MSO). Vi arbejder for et sundt og dynamisk arbejdsmarked I Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø forsker vi i emner, der har betydning for arbejdsmiljø og arbejdsrelateret helbred nu og i fremtiden. Som en sektorforskningsinstitution inden for Beskæftigelsesministeriet er det også vores opgave at overvåge og evaluere udviklingen i arbejdsmiljøet samt at pege på nye risici. Vi uddanner nye
Seniorforsker til Tværsektoriel Forskningsenhed i Region Hovedstaden
Tværsektoriel Forskningsenhed
Storkøbenhavn
Vil du være med til at styrke ogvidereudvikle det forskningsmæssige samarbejde mellem hospitaler, kommuner og praktiserendelæger i Region Hovedstaden? Tværsektoriel Forskningsenhed (TFE)søger en seniorforsker på fuld tid. Hvem er vi? TFE er en regional forskningsenhedmed fysisk placering på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital (Bispebjergmatriklen). Formålet med enheden er at bidrage til forskning og udvikling, dersikrer sammenhængende patientforløb på tværs af hospitaler, kommuner ogpraktiserende læger i Region Hovedstaden. Enhedens kerneområder er: Administration af Tværspuljen, herunder faglig sparring og vejledning på projekter støttet af puljen Forskningsmæssig hjælp til specifikke projekter herunder at kvalificere ansøgninger til Tværspuljen
Seniorforsker til Tværsektoriel Forskningsenhed i Region Hovedstaden
Tværsektoriel Forskningsenhed
Storkøbenhavn
Vil du være med til at styrke ogvidereudvikle det forskningsmæssige samarbejde mellem hospitaler, kommuner og praktiserendelæger i Region Hovedstaden? Tværsektoriel Forskningsenhed (TFE)søger en seniorforsker på fuld tid. Hvem er vi? TFE er en regional forskningsenhedmed fysisk placering på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital (Bispebjergmatriklen). Formålet med enheden er at bidrage til forskning og udvikling, dersikrer sammenhængende patientforløb på tværs af hospitaler, kommuner ogpraktiserende læger i Region Hovedstaden. Enhedens kerneområder er: Administration af Tværspuljen, herunder faglig sparring og vejledning på projekter støttet af puljen Forskningsmæssig hjælp til specifikke projekter herunder at kvalificere ansøgninger til Tværspuljen
Forskningshydrolog søges til Institut for Geoscience, Aarhus Universitet (881557)
Science and Technology
Østjylland
Ved Institut for Geoscience, Hydrogeofysik gruppen er en tidsbegrænset stilling som AC-medarbejder ledig til besættelse 1. februar 2017 - 31. december 2019. Der er tale om en fuldtidsstilling. Dit arbejde kommer til at spænde vidt indenfor forsknings- og formidlingsopgaver, og du bliver en del af et uhøjtideligt og dynamisk forskningsmiljø. Du skal være indstillet på en arbejdsdag, der er præget af højt tempo og mange forskelligartede opgaver. Du indgår i et internationalt arbejdsmiljø, og gruppens interne kommunikation foregår på engelsk. Hydrogeofysik gruppen inkluderer forskere, udviklere, administrative medarbejdere, post docs og Ph.d. studerende fra hele verden. Gruppen foretager forskning og udvikling af geofysiske og hydrologiske metoder.
Call for Applications - PhD scholarship within research area: Business Studies
Roskilde Universitet
Midtsjælland, Storkøbenhavn
The Doctoral School of Social Sciences and Business is accepting applications for its annual research scholarship. The 2017 scholarship prioritizes academic quality within one of the departments research areas (see https://ruc.dk/forskning-pa-institut-samfundsvidenskab-og-erhverv): Social Studies (see Social Dynamics and Change and Welfare, Diversity and Social Cohesion. ) The application must include the following documents in a single PDF file. Kindly note the page limits for the proposal and do not exceed it. Any additional documents that are not listed under the following four items or pages exceeding the maximum length will not be considered. A Curriculum Vitae (CV) (maximum length 5 pages) that summarizes the applicants academic experienceDocumentation
Call for Applications - PhD scholarship within research area: Social Studies
Roskilde Universitet
Midtsjælland, Storkøbenhavn
The Doctoral School of Social Sciences and Business is accepting applications for its annual research scholarship. The 2017 scholarship prioritizes academic quality within one of the departments research areas (see https://ruc.dk/forskning-pa-institut-samfundsvidenskab-og-erhverv): Social Studies (see Social Dynamics and Change and Welfare, Diversity and Social Cohesion. ) The application must include the following documents in a single PDF file. Kindly note the page limits for the proposal and do not exceed it. Any additional documents that are not listed under the following four items or pages exceeding the maximum length will not be considered. 1. A Curriculum Vitae (CV) (maximum length 5 pages) that summarizes the applicants academic experience
Do you have experience within environmental microbiology and do you want to take part in multi-disciplinary projects?
DE NATIONALE GEOLOGISKE UNDERSØGELSER FOR DANMARK OG GRØNLAND
Storkøbenhavn
GEUS opbygger viden om helevandkredsløbet og bidrager til udviklingen af teknologier til rensning afforurenede vandressourcer. I geokemiskafdeling søger vi en forsker for en 4-årig periode med mulighed for forlængelse,hvor du blandt andet skal være med til at løfte et nyt multidisciplinærtprojekt med flere partnere om mikrobiel rensning af pesticidforurenetdrikkevand. Flere detaljer om projektet findes på www.mem2bio.dk Jobindhold Du vil blive ansvarlig for udvikling af mikrobiologiskevandrensningsteknologier, hvor specifikke nedbryderbakterier tilsættessandfiltre på vandværker. Forskningen involverer udvikling af søjleforsøg, hvorforskellige sandfiltres evne til at tilbageholde forureningen undersøges. På etsenere tidspunkt vil du få ansvaret
Militæranalytiker ved Center for Værnsfælles Operationer, IMO/FAK
Civile stillinger
Storkøbenhavn
Har du lyst til at blive en del af et dynamisk team sammensat af dygtige og engagerede militære og civile medarbejdere, hvor du får masser af udfordringer og rig mulighed for faglig såvel som personlig udvikling? Center for Værnsfælles Operationer ved Institut for Militære Operationer (IMO), Forsvarsakademiet (FAK) har brug for en major/orlogskaptajn til snarlig besættelse af en stilling som militæranalytiker, sagsbehandler og lærer. Om os Center for Værnsfælles Operationer (CVO) er et af 4 centre i IMO. De øvrige centre er Center for Landmilitære Operationer (CLO), Center for Maritime Operationer og Teknologi (CMOT) og Center for Luftoperationer (CAO). Vi forsker i en bred vifte af sikkerhedspolitiske og militære emner - fra cyberoperationer,
Videnskabelig assistent til skimmel.dk (224-01335)
Statens Byggeforsknings Institut
Storkøbenhavn
Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) søger en videnskabelig assistent med interesse for og viden om indeklima pr. 1. marts 2017 eller snarest herefter. SBi er en del af Aalborg Universitet København, der ligger på A.C. Meyers Vænge tæt på Sydhavn Station. Sammen med resten af Aalborg Universitet udgør SBi landets største forskningscenter vedrørende det byggede miljø. Stillingsbeskrivelse SBi søger en videnskabelig assistent, med viden inden for indeklimaområdet og lyst til at forstå og formidle forskningsbaseret viden om indeklima og skimmesvampe, til Afdelingen for Bygningers Energieffektivitet, Indeklima og Bæredygtighed. Stillingen er tidsbegrænset til 3 år regnet fra ansættelsestidspunktet. SBi driver for Landsbyggefonden og Grundejernes
Forskere/seniorforskere inden for indeklima og skimmelsvampe (224-01336)
Statens Byggeforsknings Institut
Storkøbenhavn
Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) søger en eller flere forskere eller seniorforskere med interesse for og viden om byggeri og indeklima pr. 1. april 2017 eller snarest herefter. SBi er en del af Aalborg Universitet København, der ligger på A.C. Meyers Vænge tæt på Sydhavn Station. Sammen med resten af Aalborg Universitet udgør SBi landets største forskningscenter vedrørende det byggede miljø. Stillingsbeskrivelse SBi søger en eller flere forskere eller seniorforskere med viden og forskningserfaring inden for indeklima og skimmelsvampe til Afdelingen for Bygningers Energieffektivitet, Indeklima og Bæredygtighed. Afdelingen består af 3 forskningsgrupper: Forskningsgruppen for Bygningers Energieffektivitet og BæredygtighedForskningsgruppen
Tenure track researcher/senior scientist in environmental chemistry and toxicology (877993)
Science and Technology
Midtsjælland, Storkøbenhavn
The Department of Environmental Science at Aarhus University, Roskilde, Denmark invites applications for a position in environmental chemistry and toxicology to strengthen and expand the research capability, and the research-based teaching and advisory activities at the department. The position is to be filled as soon as possible, subject to negotiation. Depending on the qualifications the candidate will be affiliated as tenure track researcher or senior scientist. The Department of Environmental Science The Department of Environmental Science is an interdisciplinary department under the Faculty of Science Technology at Aarhus University. The expertise ranges from physics, chemistry, microbiology and mathematical modelling to social science,
Videnskabelige assistenter til COHERE Analyse
Syddansk Universitet
Fyn
Har du en kandidatgrad i økonomi, kender du de danske registre og vil du gerne arbejde med policy relevante- og forskningsbaserede Analyser? - Vi søger stærke økonomer til COHERE Analyse ved Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet. Vi søger dygtige økonomer til vores stærke team af registerforskere der, ved Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi (IVØ) på Syddansk Universitet i Odense, leverer forskningsbaserede analyser til private og offentlige myndigheder. Stillingerne er tidsbegrænsede i en periode på op til 3 år og til besættelse snarest muligt. COHERE Analyse, har til formål at drive forskningsbaseret konsulentarbejde for private og offentlige virksomheder og organisationer. I øjeblikket har vi primært opgaver
Researcher Position in Yeast Screening, Evolution, Breeding and Fermentation of Brewer?s Yeast
CARLSBERG BREWERIES A/S
Storkøbenhavn
Carlsberg A/S has one opening for a researcher position to work with brewing yeast in the Yeast and Fermentation Group at the Carlsberg Research Laboratory (CRL). As postdoctoral fellow you will: •Be part of a team developing novel yeast for core beers. •Develop and conduct screening, evolution and breeding programs using robots and liquid handlers. •Run fermentation and characterize novel strains in controlled fermentation and pilot scale breweries. •Scale up brewers yeast fermentations to laboratory and/or pilot scale experiments. •Analyze fermentation performance of these strains (chromatography, mass spectrometry, flow cytometry, microscopy). •Prepare project presentations and applications for additional external
PhD scholarship on Bacteriohages infecting fish pathogenic Flavobacterium bacteria
Biologisk Institut
Storkøbenhavn
A 3-year PhD position on bacteriophage-host interactions is offered at the Marine Biological Section, Department of Biology, University of Copenhagen, Denmark. The position starts April 1, 2017 and will be associated with the 3-year research project "Bacteriophage-based technology to control Flavobacterium pathogens in aquaculture" EU and the Danish Innovation Foundation. The project involves Danish, Finnish and Polish partners. See also http://www1.bio.ku.dk/staff/mmiddelboe for information about the research group and its ongoing research. Information about the Marine Biological Section, University of Copenhagen can be found at http://www1.bio.ku.dk/english/research/marinebiology. Project Diseases at the larval and fry stages constitute a
Assistant professor in Financial / Management Accounting
Roskilde Universitet
Midtsjælland, Storkøbenhavn
The Department of Social Science and Business (ISE), Roskilde University, invites applications for a position as assistant professor in Business Studies and Business Administration within the field of Financial / Management accounting. The position is available from May 1st, 2017 or as soon as possible thereafter. The position as assistant professor is limited to a period of 3 years. Applicants matching the following profile will be preferred:research profile within Financial accounting/Financial Management Accounting (preferably from an interdisciplinary perspective)experience with the use of quantitative methods in own researchteaching experience within the field of financial and management accounting (the applicant is expected to take on
Associate Professorship in Danish/Scandinavian Cultural History after 1945 (883389)
Arts
Østjylland
The Department of History at the School of Culture and Society invites applications for the position of associate professor in contemporary Danish/Scandinavian cultural history. The position will be a permanent position which begins on 1 September 2017 or as soon as possible thereafter. Place of employment: Jens Chr. Skous Vej 3-7, 8000 Aarhus C. The position We are looking for an enthusiastic, dedicated researcher and teacher who is willing and able to contribute to the department in the field of cultural history after 1945 with emphasis on Denmark and Scandinavia. We are particularly interested in applicants with strong research profiles in media cultures who also have an interest in the methods of digital history. Applicants must possess
Professor of Performance Design (MSO
Roskilde Universitet
Midtsjælland, Storkøbenhavn
Department of Communication and Arts, Roskilde University, invites applications for a position as professor with special responsibilities (MSO) of Performance Design from August 1st 2017 or as soon as possible thereafter. The position as professor (MSO) is limited to a period of 5 years. Performance Design is an interdisciplinary field that has analysis and design of performances as its object of study. Thus the field covers a broad range of performative events: festivals, concerts, theatre, exhibitions, interactive installations, temporary spaces, games and event communication. The field has its roots in performance studies and cultural studies and is characterised by praxis-oriented research. The field has been made topical through increased
PhD Fellowship in Veterinary Clinical Oncology and biomarker research
Institut for Klinisk Veterinær og Husdyrvidenskab (SUND)
Storkøbenhavn
Department of Veterinary Clinical Sciences, Faculty of Health and Medical Sciences at University of Copenhagen is offering a PhD Fellowship in Veterinary Clinical Oncology and Biomarker Research to commence on 1st March 2017 or as soon as possible thereafter. The position is limited to three years. Information about the Department can be found at: http://ikvh.ku.dk/english/. Background Nationally and internationally cancer is the most common disease related cause of death in dogs and cats. Gastro-Intestinal cancer accounts for 8% of all cancers in dogs and 14% in cats. Due to non-specific symptoms which may also be related to gastroenteritis, patients are often diagnosed late in the disease process. Diagnosis is confirmed by histopathology.
PhD Fellowship in Biological Age Determination and Human Physiology
Biomedicinsk Institut
Storkøbenhavn
PhD Fellowship in Biological Age Determination and Human Physiology Experiments Faculty of Health and Medical Sciences (SUND) University of Copenhagen Deparment of Biomedical Sciences is offering a three-year PhD fellowship in biological age determination and human physiology. The PhD fellowship commences as soon as possible. Research environment The PhD Student will be working with invasive human physiology experiments and basic scientific physiology and biochemistry in the laboratory. There will be a lot of work with logistics and contact to and cooperation with external environments. Specifically, the work will include testing of metabolic markers and subsequently analysis. The methods are routine in the laboratory. The PhD project will take
PhD fellow in Molecular Magnetism, Department of Chemistry, University of Copenhagen
Kemisk Institut
Storkøbenhavn
Department of Chemistry, Faculty of Science at University of Copenhagen is offering a 3-year PhD scholarship in Molecular Magnetism commencing 1 March 2017 or as soon as possible thereafter. Inorganic Chemistry Section, Department of Chemistry The project associated to the PhD scholarship in Molecular Magnetism will take place within the Inorganic Chemistry Section. The section conducts research in inorganic chemistry broadly, but with focus on coordination chemistry of the d- and f-block elements. Most of the scientific projects in the section are targeting magnetochemistry, catalysis, modeling of electronic structure, and synthesis of new coordination compounds. Project description The PhD project concerns the synthesis and structural characterisation
Professorship in Communication, Organisation and CSR
Copenhagen Business School
Storkøbenhavn
Copenhagen Business School invites applications for a vacant Professorship in Communication, Organisation and Corporate Social Responsibility (CSR) at the Department of Management, Society and Communication (MSC). MSC carries out cross- and interdisciplinary research within management, communication and the broader social sciences, with a particular interest in studying organisations in global environments and the relations of organisations to the wider society MSCs teaching responsibilities include undergraduate, graduate and doctoral teaching + post-experience/executive teaching in the fields of Communication and OrganisationCSR and Sustainability, including sustainable consumer behaviourManagement/Business (which also includes the emerging/growth
Professorship with special responsibilities within the chemical working environment
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
Storkøbenhavn
Applications are invited for a professorship with special responsibilities at the National Research Centre for the Working Environment (NRCWE) in Denmark, with particular emphasis on strengthening research into characterisation of substances and materials, workplace measurements and assessments of exposure and working environment risks. We endeavour to ensure a healthy, dynamic labour market At the Danish National Research Centre for the Working Environment, we research topics of importance to todays - and tomorrows - working environment and work-related health and safety. As a public sector research institution under the Danish Ministry of Employment, it is our job to monitor and evaluate trends in our working environment and draw We train
Ph.d.-stipendiat: Omsætning og emission af drivhusgasser i kystnære områder oversvømmet med havvand eller ferskvand
Syddansk Universitet
Fyn
Biologisk Institut søger en ph.t.-studerende til et sammenlignende studium af omsætningen og emission af drivhusgasser i tidligere landbrugsjord oversvømmet med havvand eller ferskvand. Stillingen er treårig og finansieret af fra Aage V. Jensens Naturfond i forbindelse med udforskningen af den økologiske og biogeokemiske succession efter uddigning ved Gyldensteen Strand, Bogense. Ansøgere skal have en kandidatgrad i biologi eller tilsvarende med baggrund i akvatisk økologi eller biogeokemi. Den udvalgte kandidat forventes at tilbringe en del tid med feltarbejde ved Gyldensteen Strand kombineret med laboratorieforsøg ved Syddansk Universitet. Kandidaten skal kunne kommunikere på dansk i forbindelse med formidling af arbejdet til den brede befolkning.
PhD student position in Disease Systems Biology at the Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research
Center for Protein Research
Storkøbenhavn
PhD student position in Disease Systems Biology at the Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research A PhD position is available in the Translational Disease Systems Biology group at The Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research (CPR - http://www.cpr.ku.dk). The Center has been established at the Faculty of Health and Medical Sciences, University of Copenhagen, to promote basic and applied discovery research on human proteins of medical relevance. The Center comprises a wide range of expertise and resources including proteomics, protein production, bioinformatics and general characterization of disease mechanisms. The Programme for Disease Systems Biology consists of two research groups covering many systems level aspects of
Postdoc in phylogeography and evolutionary genetics of trees from the Caspian Forests of Iran
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Storkøbenhavn
The postdoc will primarily work with phylogeography and evolutionary genetics of a range of tree species growing in the Caspian forest of northern Iran. The forests contain tree species which are also indigenous in Europe - for example beech, ash, oak, maple, lime, wild cherry, elm and hornbeam. The Caspian forests date back to before the Pleistocene, i.e. more than 2.6 million years, and have thus existed continuously during all the glacial and interglacial periods in the current ice age. The overall project, to which the postdoc will be affiliated, aims to test to which extend the Caspian forests in Iran contain genetic potential for our European forests and their ability to adapt to future challenges in terms of climate change, new diseases
Postdoc in insect pathology
Institut for Plante- og Miljøvidenskab
Storkøbenhavn
Department of Plant and Environmental Sciences, Faculty of Science, University of Copenhagen (UCPH) invites applications for a position as postdoc in insect pathology. The postdoc will be a part of inVALUABLE Insect Value Chain in a Circular Bioeconomy , a new major Danish project supported by Innovation Fund Denmark aiming to perform research and innovation within insects as food and feed. inVALUABLE involves strong collaboration between academia and companies. The post doc will work on improving the understanding of factors influencing mealworm (Tenebrio molitor) health and performance. The studies will focus on interactions between mealworm nutrition (prebiotic and probiotic diets) and infection success of mealworm pathogens (fungi and bacteria).
Ph.D. scholarship in Political Science and Public Management - Re-announcement
Copenhagen Business School
Storkøbenhavn
The Copenhagen Business School invites applications for a three-year position as a funded PhD scholar. The position is associated with the new Rewards at the Top project, which is hosted at the Department of Business and Politics of the Copenhagen Business School. Politicians remuneration is a key element in the implicit contract between politicians and the people. The project is studying how people are willing to reward politicians, by how much they are willing to reward, which rewards politicians themselves prefer, and what rewards politicians get in practice. Thus the projects main objective is to gain an understanding of the preferences of both the population and politicians for politicians remuneration, as well as what drives these preferences,
Assistant Professors / Associate Professors in Electrical and Computer Engineering (883970)
Science and Technology
Østjylland
Department of Engineering (ENG), Aarhus University (AU) invites applications for a number of positions as assistant professors, tenure-track assistant professors or associate professors in the field of Electrical and Computer Engineering (ECE). The University has made an ambitious strategic investment in a 5-year recruitment plan to increase its activities significantly within research and education in the engineering sciences with the vision of bringing AU into the global engineering elite. Therefore, the University seeks exceptional innovative and visionary engineering researchers to be part of this build-up to strengthen and develop ECE at Aarhus University. The positions are available from September 2017 or as soon as possible thereafter.
Postdoc in Benchmarking for improving efficiency in forestry operations
Københavns Universitet
Storkøbenhavn
Postdoc in Benchmarking for improving efficiency in forestry operations Department of Food and Resource Economics Faculty of Science University of Copenhagen This Postdoc position offers an opportunity to work on the development of improved methods for achieving higher productivity in forest operation processes applying benchmarking models. The position will be part of a larger EU funded research project. We are seeking a younger scientist with a promising research track and experience in benchmarking (preferably, but not exclusively experience with forestry and forest operation processes) and who has excellent analytical, modeling and statistical skills relevant to research on benchmarking methods. We expect that the Postdoc will participate
Postdoc in phylogeography and evolutionary genetics of trees from the Caspian Forests of Iran
Københavns Universitet
Storkøbenhavn
The postdoc will primarily work with phylogeography and evolutionary genetics of a range of tree species growing in the Caspian forest of northern Iran. The forests contain tree species which are also indigenous in Europe - for example beech, ash, oak, maple, lime, wild cherry, elm and hornbeam. The Caspian forests date back to before the Pleistocene, i.e. more than 2.6 million years, and have thus existed continuously during all the glacial and interglacial periods in the current ice age. The overall project, to which the postdoc will be affiliated, aims to test to which extend the Caspian forests in Iran contain genetic potential for our European forests and their ability to adapt to future challenges in terms of climate change, new diseases
Professor of Environmental Dynamics
Roskilde Universitet
Midtsjælland, Storkøbenhavn
Department of Science and Environment, Roskilde University, invites applications for a position as professor of Environmental Dynamics from September 2017 or as soon as possible thereafter. Department of Science and Environment is one of four newly established departments at Roskilde University. The department conducts basic and applied research within environmental sciences, medicinal biology, molecular biology, chemistry, physics and mathematics. Bachelor and master programs are offered within the same areas and the department is responsible for the Doctoral School of Science and Environment. The department is organized into four sections: Environmental Dynamics, Medicinal Molecular Biology, Mathematics Physics and Chemistry. We strive to
Assistant Professor/Associate Professor in Military Studies/Military Operations
Civile stillinger
Storkøbenhavn
The Institute for Military Operations / Centre for Joint Operations at the Royal Danish Defence College invites applications for assistant professorship(s) / associate professorship(s) in Military Studies/Military Operations in Copenhagen as of March 1, 2017 or soon thereafter. Om os The Institute for Military Operations is organized around four centres: The Centre for Joint Operations, the Centre for Land Military Operations, the Centre for Maritime Operations and Technology, and the Centre for Air Operations. Currently, the institute employs around 55 people conducting research and teaching in numerous subfields within the overall disciplines of Military Studies and Military Operations. Currently, the Centre for Joint Military Operations employs
PhD fellowship in Ion Channel Function and Biophysics
Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi
Storkøbenhavn
Center for Biopharmaceuticals / Dept. of Drug Design and Pharmacology Faculty of Health and Medical Sciences (SUND) University of Copenhagen Center for Biopharmaceuticals (Dept. of Drug Design and Pharmacology) is offering a three-year PhD fellowship in ion channel function and biophysics. The PhD fellowship is financed by Faculty of Health and Medical Sciences, University of Copenhagen (KU SUND) and the Center for Biopharmaceuticals. The fellowship is available from 1 April 2017 or as soon as possible thereafter. Project description The PhD project will focus on ion channels, which mediate flux of ions across membranes in response to binding of endogenous stimuli, such as membrane voltage or neurotransmitters. Ion channels are widely expressed
PhD of Computer Science/Numerical Algorithms
Datalogisk Institut
Storkøbenhavn
The Department of Computer Science (DIKU), University of Copenhagen seeks applications for a PhD position position for development of high performance numerical algorithms for applications in real-time analysis of electric power systems. Numerical algorithms for power system applications is a field with multiple unexplored areas offering exciting challenges for algorithm experts and possibility for high-impact publications and high-impact applications in an important applied field. The candidate will work with assistant professor Stefan Sommer at DIKU and be part of the Danish SARP project (Security Assessment of Renewable Power Systems) funded by the ForskEL 2016 research programme and lead by DTU Centre for Electrical Engineering (CEE) in
Videnskabelig assistent, humaniora
Syddansk Universitet, Kolding
Syd- og Sønderjylland
Ved institut for Design og Kommunikation, Syddansk Universitet i Kolding er der pr. 1.2. 2017 en ledig stilling som videnskabelig assistent til projektet "Digital design til udvikling af studiekompetencer". Stilingen er 1-årig. Se hele opslaget her http://www.sdu.dk/service/ledige_stillinger/vip
Assistant Professorship in Economics
Copenhagen Business School
Storkøbenhavn
Copenhagen Business School invites applications for a vacant tenure-track Assistant Professorship in Economics at the Department of Economics. The mission of the Department is to provide cutting-edge research, teaching and knowledge transfer in the core areas of economics, i.e. microeconomics, macroeconomics, and quantitative methods. In particular, the Department aims to be among the best departments in Europe in applied economics relevant to businesses and governments. The Department is responsible for teaching at the undergraduate and graduate level in economics at various study programs at CBS, including the graduate program of Applied Economics and Finance and the elite MSc in Advanced Economics and Finance. High priority is given to research
Postdocs/Fixed-term Assistant Professorships in Economics
Copenhagen Business School
Storkøbenhavn
Copenhagen Business School invites applications for positions as postdoc or Assistant Professor at the Department of Economics. The mission of the department is to provide cutting-edge research, teaching and knowledge transfer in the core areas of economics, i.e. microeconomics, macroeconomics, and quantitative methods. In particular, the Department aims to be among the best departments in Europe in applied economics relevant to businesses and governments. The Department is responsible for teaching at the undergraduate and graduate level in economics at various study programs at CBS, including the graduate program of Applied Economics and Finance and the elite MSc in Advanced Economics and Finance. High priority is given to research infrastructure,
877934 .Postdoc position in the Erler Group at BRIC, University of Copenhagen
BRIC - Biotech Research and Innovation Center
Storkøbenhavn
We are looking for a highly motivated and dynamic researcher, with specific skills to undertake research to test a novel anti-cancer therapy. Our research In our group, we try to understand how cancer spreads through the body (a process called metastasis), as this is responsible for over 90% of cancer patient deaths. Metastasis is strongly influenced by the tumor microenvironment. We study how cells sense and respond to the tumor microenvironment in such a way as to become more aggressive, with a particular focus on cell-cell and cell-matrix interactions. We take a multidisciplinary, integrative approach to perform high quality translational research with collaborative partners world-wide. Project The postdoc will perform the pre-clinical testing
Associate Professor in Geometry/Topology at Aarhus University (881780)
Science and Technology
Østjylland
Department of Mathematics, Faculty of Science and Technology, AarhusUniversity, invites applications for a permanent position as Associate Professorin Geometry and Topology to be filled as soon as possible. The workplace willbe the Department of Mathematics and the successful applicant will beassociated with Centre for Quantum Geometry of Moduli Spaces (QGM) within theDepartment of Mathematics. The chosen candidate is expected to play an active role in securing externalfunding and take part in the teaching and supervision of students at alllevels. QGM focuses on Quantum Geometry of Moduli Spaces. In particular the aim isto provide and study complete mathematical models for a number of quantum fieldtheories. These include topological twists of
Research assistant in epidemiology and biostatistics (881514)
Health
Østjylland
Aarhus University, Health, Department of Clinical Medicine, Department of Clinical Epidemiology wants to fill a vacant position as research assistant. The workplace address is Olof Palmes Allé 43-45, 8200 Aarhus N. The Department of Clinical Medicine has - in close collaboration with hospitals - the overall responsibility for research and for the teaching of medical students at the hospitals in the Central Denmark Region. The majority of research takes place at Aarhus University Hospital, though there is also an increasing level of activity at the regional hospitals. Department of Clinical Epidemiology is a research department at Aarhus University Hospital within the Institute of Clinical Medicine at Aarhus University. We represent an ambitious
PhD fellowship in Remote Ischemic Preconditioning
Institut for Idræt og Ernæring
Storkøbenhavn
The Department of Nutrition, Exercise and Sports invites applications for a Ph.D. scholarship. The candidate will work in the areas of integrative physiology, with focus on advanced invasive human models, cell culture and molecular biology. The position is for a 3-year period and will commence 1st of March 2017 or as soon as possible thereafter. Description of the scientific environment The Integrative Physiology group covers a broad area of research of muscular, cardiovascular and skeletal adaptations to acute exercise and exercise training. We focus on performance and the health-related benefits of regular exercise. The group uses complex human models and molecular biology techniques to study integrated and isolated effects of exercise and
Postdoc of Childhood motor control and learning
Institut for Idræt og Ernæring
Storkøbenhavn
Copenhagen Centre for Team Sport & Health at Department of Nutrition, Exercise & Sports invites applications for a postdoc position in the area of motor control and cognition focusing on children and adolescents and the effects of physical activity. Applicants should hold a PhD degree preferably in neuroscience and have relevant professional experience with quantitative methods in the area of human motor control and learning. Experience with neurophysiological methods, cognitive tests and exercise physiology will be an advantage. The postdoc s duties will include research within laboratory, school and community settings as well as teaching and duties relating to implementation. The position may also include performance of other duties. Since
Associate Professor in Molecular Biology of Crops (875202)
Science and Technology
Sydsjælland inkl. Møn, Vestsjælland
The Department of Molecular Biology and Genetics, Faculty of Science and Technology at Aarhus University will appoint an Associate Professor in Molecular Biology of Crops. The position is open from March 2017. The position is intended to strengthen the research in molecular biology of crops in the section of Crop Genetics and Biotechnology. Applicants should have a strong record of original scientific production and must document research of international standard within the field of molecular biology/biotechnology of crops grown in Denmark. The person appointed should have demonstrated dynamic leadership and is expected to establish a strong research group that can address both fundamental and applied aspects of molecular biology of crops in

Vælg område

Klik på kortet og vælg område

Banner

Ofir banner

Nyheder fra forskningsjobbet.dk

Få jobbet som Forsker før alle andre
Søger du arbejde som Forsker? Så er du kommet til det rette sted. På forskningsjobbet.dk, er vi specialiserede i Forsker job.
Job som Projektforsker samlet et sted
Søger du arbejde som Projektforsker? Så er du kommet til det rette sted. På forskningsjobbet.dk, er vi specialister i Projektforsker job.
Søger du arbejde som Fysiker?
Søger du job som Fysiker? Så er du kommet til det rette sted. På forskningsjobbet.dk, er vi eksperter i Fysiker job.
1 klik og du har overblikket over alle Forskningschef job
Ønsker du job som Forskningschef? Så er du kommet til det rette site. På forskningsjobbet.dk, er vi eksperter i Forskningschef job.

Ofir banner